Gör utomordentligt goda viner hemifrån

Nu för tiden är det många personer som intresserar sig för att brygga eget vin hemma. Detta trots att utbudet som finns hos Systembolaget är brett. Anledningen till det är att flera är nyfikna på att få brygga sitt eget vin och göra sin egen specialitet och årgång. Ytterligare ett argument för att brygga hemma är att det i längden är ekonomiskt lönsamt.

Att brygga eget vin ger näst intill obegränsade möjligheter att experimentera med olika smaker. Den som är van att använda sin fantasi kommer finna det glädjande under processens gång. Det finns mängder av olika bär och frukter man kan använda sig av, och ibland finns dessa tillgängliga i den egna trädgården.

Det finns dock av EU en definierad åtskillnad mellan hemmagjort vin och vin som tillverkas traditionellt inom den etablerade vinindustrin. I klassisk bemärkelse får vin endast namnges vin om det produceras på vindruvor.

Är kvaliteten på hemmaframställt vin nog bra. Håller den för den inbitna vinkännaren? Faktum är att flera vinkännare som brygger hemma otvivelaktigt skulle svara ja.Från den etablerade vinindustrin har massor med inspiration hämtats. Man har i huvudsak tagit vara på utrustning och ingredienser och förbättrat dessa så långt som genomförbart. Därmed råder det inget tvivel om att utrustning m.m. menad för hemmamiljö håller mycket hög kvalitet.

Kvaliteten på utrustning och ingredienser har varit betydligt sämre och hemmagjort vin har inte alltid fått den goda smak som det får idag.Förr lämnades dessvärre mycket i processen åt slumpen medan man idag här varse om processen skilda delar. Det innebär såklart att möjligheter att uppnå de smaker på vinet som önskas blir bättre.

En påfallande fördel med dessa förbättringar är att man enklare kan brygga egengjort favoritvin flera gånger om utan att smaken ändrar sig. För att göra det underlättar det att skriva ned de recept till viner man skapar. Bortsett från att höra fullständigt egna viner kan man såklart också brygga utifrån färdiga vinsatser.

Hygien är väldigt nödvändig vad gäller vinframställning. Om det inte tas på största allvar finns en överhängande risk att vinet blir förstört. Det är alla typer av föroreningar som kan färga smaken på vinet. Följaktligen är det viktigt att samtlig utrustning är ren och att likaledes vattnet som används är ordentligt fräscht.

Det går helt utmärkt att köpa färdiga vinsatser vilket går att göra från till exempel företaget Gert Strand AB. De säljer även diverse tillbehör som förenklar framställningen av vin i hemmet. Exempelvis säljer företaget aktivt kol som rekommenderas varmt att alla vinbryggare använder sig av. Kolet ser till att vattnet renas på ett mycket effektivt sätt innan bryggning.

De vinsatser som Gert Strand AB säljer som är färdiga levereras med instruktioner som gör det enklare för bryggaren under processens gång. Men man måste tänka på att faktiskt följa instruktionerna noggrant för bästa möjliga resultat.

Den som verkligen tar vinbryggningen på allvar bör experimentera med skilda typer av jäst. Den rätta riktningen för en smak på vinet kan nämligen existera i detaljerna. Till exempel kan Variationer av jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

För att det praktiskt ska löpa på då smidigt som möjligt i processen kan man vara behjälplig av en hävert. Med den kan vinet på ett mycket enkelt sätt tappas om. Häverten utgörs av två rör med en slang och en slangklämma som stänger slangen. Det yttre röret är utrustat med en plastknopp som gör att bottensatsen inte försvinner ur jäskärlet vid avtappning.