Upptäck hur spännande det är att brygga vin hemma

På kort tid har allt fler börjat intressera sig för att brygga eget vin hemma. Trots att vi är bortskämda med systembolagets breda utbud så finns det flera som är nyfikna på att generera sin egna etikett och smak. Det är inte bara en spännande process utan på sikt kommer man dessutom spara en hel del pengar.

Anledningen till att hemmaframställning av vin blivit så populärt är för att resultatet blir otroligt bra. Det beror på att både utrustning och jästekniker utvecklats. Mycket av utvecklingen beror på att hobbybryggarna influerats av den större traditionella vinindustrin. Inte nog med att utrustning fått förhöjd kvalitet så har också ingredienserna blivit bättre.

Det var inte länge sedan som vinbryggning i hemmet hade en lägre ställning, vilket berodde på kvaliteten inte alla gånger blev som man hoppats. Med dagens förbättrade utrustning och förfinade tekniker är det allt mindre i processen som lämnas åt slumpen. Det har med andra ord blivit svårare att misslyckas. Därutöver finns det bättre möjligheter att uppnå de exakta smaker på vinet som man strävar efter. På så vis kan man brygga sitt favoritvin åtskilliga gånger om.

Det går även utmärkt att brygga vin efter färdiga vinsatser, vilket är ett alternativ för den som kanske vill prova att brygga för första gången. De som brygger helt å hållet själva gör rätt i att notera sina recept. Hittar man sitt favoritvin under olika processers gång så vill man gärna ha möjlighet att återproducera sitt favoritvin. Men att föra anteckningar är också bra ifall man skulle misslyckas med vinsatsen. På så vis kan man efterspana processen och justera till nästa gång.

När man brygger vin hemma experimenterar man mycket med olika bär och frukter. Men i klassisk bemärkelse och när man följer EUs definitioner så får dock vin enbart namnges vin om det produceras på vindruvor. Hemmaframställning av vin kan alltså ses som fördelaktig eftersom vinsmakerna inte blir lika begränsade. Det finns stort utrymme att experimentera. Dessutom bör vinbryggaren prova med olika jäst för att kolla upp vilka ytterligare skillnader som kan uppstå.

Det man oupphörligen bör ha i åtanke när man brygger sitt eget vin är att hygienen ska vara god i samtliga led av processen. Minsta lilla förorening som drabbar vinet kan påverka smaken avsevärt. Det vill man gärna inte riskera när det är tidskrävande att brygga vin. Som mest grundläggande gäller det att vattnet i bryggningen är ordentligt rent. All utrustning ska givetvis vara klinisk ren.

Hos Gert Strand AB finns det kompletta vinsatser och andra tillbehör att inhandla. Företaget har mångårig erfarenhet av vinbryggning och har mängder av tillbehör som underlättar bryggningen. Ett mycket användbart tillbehör som säljs är aktivt kol. Det är en produkt som ser till att vattnet renas ordentligt före bryggning. Dessutom säljer Gert Strand AB olika typer av jäst som man kan experimentera med för att åstadkomma nya smakupplevelser.

Beställer man färdiga vinsatser från företaget så medföljer instruktioner som gör det enklare att ej misslyckas med sin vinsats. Det är dock alltid viktigt att instruktionerna följs noggrant.

Under processens gång kan en hävert vara en användbart redskap. Den ser till att vinet lättare tappas om. Häverten har två rör med en slang samt en slangklämma som täpper till slangen. Ifall man skjuter in rören i varandra så blir de anpassningsbara för olika storlekar och jäskärl. Det yttre rörets plastknopp ser till att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.